بانک صدای گویندگان اپ تلز

سفارش ضبط صدا

گوینده خانم کد 104

ضبط حرفه ای در استودیو

زبان : فارسی

قیمت :500000تومان

سفارش ضبط صدا

گوینده آقا کد 105

ضبط حرفه ای در استودیو

زبان : فارسی

قیمت : 350000 تومان

سفارش ضبط صدا

گوینده آقا کد 106

ضبط حرفه ای در استودیو

زبان : فارسی

قیمت : 450,000 تومان

سفارش ضبط صدا

گوینده خانم کد 107

ضبط حرفه ای در استودیو

زبان : فارسی

قیمت : 300,000 تومان

سفارش ضبط صدا

گوینده خانم کد 108

ضبط حرفه ای در استودیو

زبان : فارسی

قیمت : 300,000 تومان

سفارش ضبط صدا

گوینده آقا کد 109

ضبط حرفه ای در استودیو

زبان : فارسی

قیمت : 200,000 تومان

سفارش ضبط صدا

گوینده خانم کد 110

ضبط حرفه ای در استودیو

زبان : فارسی

قیمت : 200,000 تومان

سفارش ضبط صدا

گوینده خانم کد 111

ضبط حرفه ای در استودیو

زبان : فارسی

قیمت : 200,000 تومان

تمامی حقوق محفوظ و مربوط به

راهکارهای مبتنی بر ویپ آپتل است.

راهنمای سایت

مدیریت پروژه

سوالات متداول

حریم خصوصی

مدت و شرایط

مدیریت کارها

گزارش نویسی

ما را دنبال کنید

تلفن : 02191302067
موبایل : 09127044671
ایمیل : info at uptels ir